જો વાળ કપાવા જવાનું વિચારતા હોય તો આ દિવસે જજો વાળ કપાવા એટલો પૈસો આવશે કે સાંભળી નઈ શકો

Posted by

લોકો વાળ અને દાઢી કરાવવા માટે મોટા ભાગે રવિવાર રજાનો દિવસ હોવાથી તે દિવસ વધારે પસંદ કરે છે.અત્યારની લાઇફ સ્ટાઇલ જ એવી થઈ ગઈ છે કે લોકો પાસે બીજા દિવસોમાં ટાઈમ જ નથી હોતો. પરંતુ લોકો એ જાણતા નથી કે રવિવાર એ સુર્ય નો દિવસ છે અને રવિવારના દિવસે વાળ કપાવવાથી ધન, બુદ્ધિ અને ધર્મનો નાશ થાય છે. રવિવાર સિવાય બીજા કયા દિવસે વાળ કપાવવા જોઈએ એ તમને આજે અમે જણાવીશું.

 

સોમવાર : આ દિવસે પણ વાળ કે દાઢી ના કરાવવી જોઈએ. આ દિવસે વાળ કપાવવાથી માનસિક શાંતિ મળતી નથી તેમજ આપણા પરિવાર માટે પણ હાનિકારક હોય છે.

 

મંગળવાર : વાળ કપાવવા માટે મંગળવારનો દિવસ અત્યંત ખરાબ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે વાળ કપાવવાથી પોતાની લાઇફ માટે જોખમ માનવામાં આવે છે.

 

બુધવાર : સપ્તાહમાં બુધવારનો દિવસ વાળ અને દાઢી કરાવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તમે બુધવારે નખ પણ કાપી શકો છો. આ દિવસે વાળ, નખ કે દાઢી કરાવવાથી ધનમાં વધારો થાય છે તેમજ પરિવારમાં પણ શાંતિની અનુભુતિ થાય છે. તેથી વાળ કપાવવા માટે આ દિવસને શુભ માનવામાં આવે છે.

 

ગુરૂવાર : ગુરુવારનો દિવસ વાળ કપાવવા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે વાળ કપાવવાની ધનમાં ઘટાડો થાય છે તેમજ માન સન્માનને પણ નુકશાન થઈ શકે છે. તેથી બની શકે તો આ દિવસે વાળ કપાવવાનું ટાળો.

 

શુક્રવાર : શુક્રવારનો દિવસ વાળ, દાઢી કે નખ કપાવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસને એટલા માટે પણ શુભ માનવામાં આવે છે કારણકે આ દિવસ શુક્ર ગ્રહથી પ્રભાવિત હોય છે જે સૌન્દર્યનું પ્રતિક હોય છે. માટે આ દિવસે વાળ અને નખ કપાવવા થી ધન અને યશની પ્રાપ્તિ થાય છે.

 

શનિવાર : શનિવારના દિવસે પણ વાળ કે નખ કાપવા ના જોઈએ. આ દિવસે વાળ કે નખ કાપવાથી અકાળ મૃત્યુ પણ થઇ શકે છે અથવા પોતાના પરિવાર પર સંકટ આવી શકે છે. બની શકે તો આ દિવસે વાળ કે નખ ના કાપવા જોઈએ.

 

બુધવાર અને શુક્રવાર વાળ અને નખ કાપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે જેથી કરીને બની શકે તો આપણે એ દિવસ વધારે પસંદ કરવા જોઈએ.